Personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter (GDPR)
 
Vi lagrar uppgifter i ett år, detta pga att kunna bemöta ev. garantiärenden, kunna se tidigare inköp och relatera ev. mängdrabatter till dessa
 
Vi lagrar namn, adress, telefonnummer, personnummer, lagras enbart för eget bruk
 
Om Ni inte samtycker till detta, meddela oss via mail thomas@envirosafe.se
så raderar vi Er snarast