Enviro-Safe "Drop in" för R134a, R12, R22, R407c.

Fakta om Enviro-Safe

Enviro-Safe™ är en miljövänlig ersättnings gas av hydrocarbon typ, som tillverkas i U.S.A. Det garanterar en hög renhet och kvalité. E-S kan användas i alla bilar som har R134a eller R12 i systemet. Gasen är blandbar med alla typer av oljor och kan användas som "Drop in replacement"  helt utan konvertering eller byte av olja i kompressorn i så väl gamla och nya bilar. Enviro-Safe™ skadar ej ditt system och detta garanteras av tillverkaren som idag är marknadsledande på just denna typ av produkt.

En burk Enviro-Safe™ motsvarar 453g R134a och 510g R12.
och räcker till de flesta personbilar för att toppa upp ditt system.

Enviro-Safe™ tätar o-ringar och packningar i ditt AC system och eliminerar risken för små läckor.

Enviro-Safe™ ger lägre tryck i systemet och minskar risken för läckage.
Enviro-Safe™ är miljövänligt och har ingen som helst negativ påverkan på ozonskiktet eller den globala uppvärmningen.
 
Enviro-Safe™ är ej giftigt utan en helt naturlig produkt. Köldmedlet innehåller kliniskt ren hydrocarbongas. I GDS kitet finns även UV spårvätska tillsatt.

Enviro-Safe™ rekommenderas av en känd miljö organisation och används bla av "Ben and Jerry", som är en av Usa´s största eko-glasstillverkare.

Enviro-Safe™ kan användas i alla bilar som använder R12 eller R134a utan konvertering.
Enviro-Safe™ ger 35% bättre kyleffekt än om du använder R134a
och 32% bättre än i ett R12 system.

Enviro-Safe ™ "hydrocarbongas" har använts i över 30 år i Australien och USA Ca 5 miljoner bilar, och 12 miljoner kyl och frysskåp är fyllda med Enviro-Safe™ i världen idag.

Enviro-Safe R22a ersätter R22, R407c & R404a i alla värmepumpar, frysar, frysrum m.m
Din värmepump arbetar effektivare och du spar upp till 30% i energikostnader.

Hydrocarbongas är idag ett billigt, säkert, miljövänligt alternativ till R12 och R134a och används av Pepsi, Coca Cola, Ben & Jerry mfl, även det nya patenterade gasen R1234yf som används av Mercedes, BMW, och andra ledande biltillverkare är en H-C gas. Den kommer att användas f.r.o.m 2012-01 och skall ersätta R134a i framtiden.
 
Enviro-Safe™ levereras med svensk bruksanvisning och du kan även på vår hemsida se en instruktionsvideo som visar tydligt steg för steg hur enkelt det är att själv fylla sin AC. Detta till en kostnad som är betydligt lägre en hos kyltekniker eller verkstäder.

VIKTIGT!
Innan fyllning med Enviro-Safe™ skall systemet säkras från läckage. Under fyllning får inga antändningskällor finnas i närheten då hydrocarbongas är brandfarligt som t.e.x hårspray, 556 och liknande produkter som finns i hemmet och i bilen. Enviro-Safe™ innehåller ett ämne som gör att även mycket små läckor är lätta att upptäcka då köldmediet avger en distinkt doft av tallbarr.
Elektroniks sniffare kan även användas.

Maila oss: thomas@envirosafe.se eller erika@envirosafe.se
Eller ring oss på +46708527380 prata med  Thomas Otterclou.

Otterclou & Vikström Aktiebolag 556224-7659
Företaget är registrerat för f-skatt och moms. Tel: +46708527380 Postadress: Utmarksvägen 21 80291 Gävle
Bank: SEB Bankgiro: 832-1598