Your cart
0 items, 0:-

How to fill up your AC system

How to video, see this video before you start to work on your AC system.

Enviro safe Do It Your self kit.
DIY-kit for easy recharge of you air conditioner, for all cars using R134a and R12 Refrigerant.

VIKTIGT!

Innan fyllning med Enviro-Safe™ skall systemet säkras från läckage. Under fyllning får inga antändningskällor finnas i närheten då hydrocarbongas är brandfarligt som t.e.x hårspray, 556 och liknande produkter som finns i hemmet och i bilen. Enviro-Safe™ innehåller ett ämne som gör att även mycket små läckor är lätta att upptäcka då köldmediet avger en distinkt doft av tallbarr. Elektronikssniffare kan även användas eller produkter som ex Better Bubbles.

Enviro safe gds kit för AC
Gör det själv kit för AC nu i sverige. Passar alla bilar som använder R134a eller R12. Enviro safe påverkar ej ozonskiktet eller den globala uppvärmningen.

2 -Way Manifold Pro

2 -Way Manifold Pro

AC Tools/Accessories

1 800:-

Info
Charging Hose & Gauge Set R22-R12-R407c

406:-

Info